dr Kolasińska-Morawska

Witam na mojej uczelnianej stronie 

                      dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

Uwaga!!!

Prace zaliczeniowe

Zarządzanie Licencjat sem IV z przedmiotu "Metody badań w naukach o zarządzaniu" - należy złożyć w dniu 06.maja 2017 (zjazd 6A) w godzinach 9:00 – 16:00  na ul. Kilińskiego 98 – pokój Działu Planowania

 

Zarządzanie Magisterskie sem II z przedmiotu "Metodologia badań w naukach o zarządzaniu" - należy złożyć w dniu 13.maja 2017 (zjazd 6B) w godzinach 9:00 – 16:00  na ul. Kilińskiego 98 – pokój Działu Planowania

 

Jeśli zastanawiasz się nad swoją pracą dyplomową - chętnie zapoznam się z Twoim pomysłem - zajrzyj


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl